Bitir

  • Finishes

    Bitir

    Səthi müalicə, prosesin səth qatının mexaniki, fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərinin matrisi ilə bir qat yaratmaq üçün substrat materialının səthidir.